Förslag till grundpaket och tillbehör

Fritidshus
Baslösning
 • 3 värmezoner
 • Utomhussensorer
 • Kontroller
 • Abonnemang fjärrstyrning
 • Basprogrammering
Utvidgad lösning
 • Extra värmesensorer
 • Belysningspaket 3 rum
 • Belysningszoner
 • Webbkamera
 • Alarm och varningar
 • UPS- nödström
 • Smart styrning av utebeslysning
 • Vattenläckagesensor 
Lägenhet
Baslösning
 • 3 värmezoner
 • Kontroller
 • Basprogrammering
Utvidgad lösning
 • Extra värmesensorer
 • Belysningspaket 3 rum
 • Belysningszoner
 • Webbkamera
 • Alarm och varningar
 • Vattenläckagesensor
 • Utomhussensorer
 • Abonnemang fjärrstyrning
 • UPS- nödström
Hus
Baslösning
 • 6 värmezoner
 • Belysningspaket 3 rum
 • Utomhussensorer
 • Kontroller
 • Basprogrammering
Utvidgad lösning
 • Extra värmesensorer
 • Belysningspaket 3 rum
 • Extra belysningszoner
 • Webbkamera
 • Alarm och varningar
 • Vattenläckagesensor
 • Utomhussensorer
 • Abonnemang fjärrstyrning
 • UPS- nödström
Priser: din lokala elektriker kan ge dig ett pris på en lösning som passar din bostad. En basinstallation för värme och belysningsstyrning startar runt 40 000 kr.