Smart värmereglering sänker elräkningen och ökar komforten.
Lägre elräkning och högre komfort
xComfort kan styra många olika värmekällor
xComfort kan styra många olika värmekällor
xComfort-seriens radiatortermostat, perfekt för både nya och gamla hus
xComfort radiatortermostat
Både nya och gamla elradiatorer kan styras med xComfort. På bilden visas en elradiator med inbyggd xComfort-mottagare
Både nya och gamla elradiatorer går att styra

Effektiv värmereglering i hemmet, det är där de största sparmöjligheterna finns. För både plånbok och miljö.

Att installera ett styrsystem är en av de mest effektiva energibesparande åtgärder man kan vidta i den egna bostaden. Möjligheterna är närmast oändliga.

Med xComfort kan du:
 • Ställa in temperaturerna i varje enskilt rum eller värmezon så att du har en individuell temperaturprofil anpassad efter hur rummet eller zonen används dagligen. Detta är ett oerhört effektivt sätt att spara energi på.
 • Fungerar med såväl elvärme som vattenburen golvvärme och radiatorer.
 • Systemet lär sig hur snabbt värmekällorna sprider värme/ökar temperaturen.
 • Idealiskt system vid renoveringar eftersom det enkelt kan integreras med befintliga värmekällor.
 • Smart värmereglering – systemet lär sig hur variationer i utomhustemperaturen påverkar innetemperaturen. Huset känns därför aldrig kallt även om det håller på att bli kyligare ute.
 • Sparar energi eftersom man inte håller på att skruva upp och ned värmen hela tiden, och det går snabbt att höja temperaturen från energisparnivån.
 • Stabil temperatur = ökad komfort
 • Ställdon styr värmekällor som elradiatorer, värmeslingor, radiatorventiler, ventiler för vattenburen golvvärme m.m.
 • Termostater eller temperaturgivare mäter rums- och utomhustemperaturen.
 • Givare upptäcker om man öppnat ett fönster i rummet och att värmen därför ska stängas av.
 • Centrala styrenheter med individuella kalender- och timerfunktioner för de olika värmezonerna
 • Funktion för att ange om huset står tomt eller är bebott
 • Möjlighet att lokalt ändra den inställda temperaturen eller välja att värmen ska stå på längre än vad timern är inställd på
 • Frysskydd ser till att vattenledningarna inte fryser när du inte är på plats.
 • Fjärrstyrning för att ställa huset i hemma- eller bortaläge, som enklast via en app till din smarta mobil
 • Centralströmbrytare i entrén som ställer huset i bortaläge och släcker all belysning när du går, förutom att också temperaturen sänks till önskad energisparnivå.
Din egen digitala betjänt
Oavsett vilka behov av energieffektivisering du har är xComfort svaret. För xComfort är din egen digitala betjänt som alltid är redo.
xComfort är trådlöst
Eftersom xComfort är ett trådlöst system slipper du ledningar till och från strömbrytare, termostater och givare. Det ger dig ett optimalt system som är enkelt och säkert att installera.

Hitta en installatör

Klicka här för att hitta en installatör i närheten av dig.
Hitta en installatör ►

Lösningar

Klicka här för att se lösningar som passar för din fastighet
Se lösningar ►